Vendosni fjalën kyçe....

28 kompani fasoni largojnë nga puna mbi 2300 punonjës në prill, kërkojnë tu paguhet ndihma financiare


28 kompani fasoni, që kanë larguar nga puna rreth 2300 punonjës në kushtet e pamundësisë financiare që vjen nga ndërprerja e kontratave të punës me partnerët ndërkombëtare, kërkojnë që atyre t’u jepet ndihma financiare nga shteti.

Këta punonjës nuk kanë mundur të përfitojnë pasi janë deklaruar si të larguar pas datës 10 prill, ose formularët e deklarimit të pagesës kanë shkuar pas kësaj date. (sipas VKM për paketën e dytë pagën e përfitojnë ata që janë deklaruar të larguar deri në 10 prill).

Në një letër që Shoqata Kombëtare e Punëdhënësve “Proeksport Albania” i ka dërguar Z. Arben AHMETAJ, Ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Z. Eduard SHALSI Ministër i Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, bëhet e ditur lista e 29 kompanive dhe numri i punonjësve të larguar prej tyre. Kompanitë që kanë larguar më shumë punonjës janë Picari shpk Fier me 304 punonjës dhe Donniana me 250 punonjës.

Në shkresë thuhet se paketat e mbështetjes financiare nr 1 dhe nr 2 kanë adresuar zgjidhjen e një sërë problematikash që lidhen me punëmarrësit tanë, duke financuar me pagë sociale një pjesë prej tyre, sipas përcaktimeve ligjore të marra në situatën e Ligjit të Fatkeqësisë Natyrore;

Por, paketat e mbështetjes financiare nr 1 dhe nr 2 nuk kanë mundur të zgjidhin një prej problemeve që po kthehet në shqetësim në mbarë vendin dhe që ka të bëjë me pamundësinë e subjekteve tona për të mbajtur në punë, pas datës 10 Prill 2020, punonjësit efektive.

Një numër i konsiderueshëm punonjësish janë larguar, sipas ligjit, nga kompanitë tona, në kushtet e pamundësisë financiare që vjen nga ndërprerja e kontratave të punës me partnerët ndërkombëtare si dhe të pamundësië për të shitur produktet tona stoqe, për arsye të pandemisë në vendet ku realizojmë procesin e përpunimit aktiv.

Në këto kushte, kompanitë kanë kërkuar për të ndërhyrë ligjerisht për një zgjidhje të shpejtë të mundshme sa i përket këtij kontigjenti punonjësish që nuk kanë mundur të përfitojnë nga asnjë paketë ndihme financiare, të ashtuquajturën “pagë e luftës”, por edhe që nuk mund të jenë pjesë e listpagesave tona për arsyet që pëmendëm.

“Në shpresojmë se Ju do të mund të merrni në konsideratë këto kontigjent të punëtorëve tanë, që mund dhe duhet të paguhen si punëtorët e tjerë të pezulluar apo të larguar nga listpagesat tona para datës 10 Prill. Ne e kemi kërkuar këtë zgjidhje në institucionet e ngarkuara nga ligji për të përfshirë edhe këtë kategori të punësuarish si në DPT, drejtoritë rajonale të punës, etj, por nuk kemi gjetur zgjidhje”.

VINI RE: Ky material është pronësi intelektuale e Monitor