Vendosni fjalën kyçe....

Emigracioni masiv, 11 mijë nxënës dhe studentë më pak të regjistruar


Numri i nxënësve dhe studentëve që ndjekin sistemet arsimore në vend është duke pësuar rënie të ndjeshme nga viti në vit si pasojë e emigracionit të lartë dhe rënies së numrit të lindjeve.

Sipas të dhënave të INSTAT në vitin shkollor 2018-2019, u regjistruan në të gjithë nivelet e arsimit zyrtar, 641.161 nxënës dhe studentë, me një ulje prej 1,8 %, krahasuar me të regjistruarit e vitit 2017, ose 11, 500 persona më pak .

Rënia më e madhe e numrit të nxënësve u vu re në arsimin 9-vjecar, ku rezultojnë të regjistruar 13,141 nxënës më pak se gjatë vitit shkollor 2017 me një rënie 4.1%.

Numri i fëmijëve të regjistruar në kopshte ishte 78,942 ose 2.6 për qind më i ulët se në vitin 2017.

Rënie u evidentua edhe në arsimin e mesëm. Në 2018 rezultojnë gjithsej të regjistruar 116,646 nxënës me një rënie 2.8 në raport me vitin e mëparshëm.

Në fillim të vitit shkollor 2018-2019 pjesëmarrja në të gjithë nivelet e arsimit, në krahasim me popullsinë e moshës shkollore ose GER (Raporti i Regjistrimeve Bruto), ishte 84,4 %.

Megjithatë raporti i regjistrimit bruto është i ndryshëm në nivele të ndryshme arsimore.

Për vitin shkollor 2018-2019, GER në arsimin 9 vjeçar ishte 99,7 %, me një ulje prej 1 pikë përqindje nga viti paraardhës.

Raporti tregon për pjesëmarrje të lartë të popullsisë në këtë nivel arsimor, që ka të bëjë edhe me faktin se arsimi 9 vjeçar është i detyruar.

Në vitin 2018 morën pjesë në arsimin 9 vjeçar 95,6 % nxënës të grup moshës 6-14 vjeç në krahasim me popullsinë përkatëse, përkundrejt 96,5 % të tyre, në vitin 2017.

Në arsimin e mesëm pjesëmarrja ishte, 77,4 % përkundrejt 76,7 % që ishte në vitin 2017.

Sektori i arsimit është reduktuar më shumë se 30% që nga viti 1990 si në numrin e nxënësve, mësuesve dhe shkollave. Sipas të dhënave zyrtare nga INSTAT, numri i nxënësve që ndjekin arsimin e 9-vjeçar dhe të mesëm ra në 43 mijë e 700 nxënës në vitin 2018 nga 68 mijë e 600 nxënës që ishin në vitin 1991, ose 35% nxënës më pak. Rënia më e madhe ishte në arsimin 9-vjeçar, ku këtë vit janë ulur në bankat e shkollës 260 mijë nxënës më pak nxënës se në vitin 1991. Vetëm në dy vitet e fundit, shkollën e vijuan 46 mijë fëmijë më pak.

Rënia e numrit të nxënësve është shoqëruar edhe me reduktim të trupës arsimore. Në vitin 1991, numëroheshin 43700 mësues në të gjithë vendin, ndërsa në fillim të këtij viti, numri i tyre ishte 29000, me tkurrje 33% që nga viti i parë i tranzicionit.

Gjithashtu numri i shkollave u ul me 35% që nga viti 1991. Shqipëria hyri në periudhën e tranzicionit me 2200 shkolla të arsimit 8-vjeçar dhe të mesëm, këtë vit dhe me 1134 shkolla. Afërisht, 150 shkolla u mbyllën vetëm këtë vit, për shkak se numri i nxënësve po bie në mënyrë të frikshme në disa qarqe të vendit.

VINI RE: Ky artikull është pronë intelektuale e Monitor.al