Vendosni fjalën kyçe....

Unesco: Në Shqipëri 4 % e vajzave nuk ndjekin shkollën fillore


Sipas të dhënave të fundit, 63 milionë fëmijë të moshës shkollore fillore (rreth 6 deri në 11 vjeç) janë nuk ndjekin studimet fillore, nga të cilat 34 milionë janë vajza. Në vitin 2000, 58% e 100 milion fëmijëve që nuk ndjekin studimet filloreishin femra. Deri në vitin 2016, përqindja femërore e numrit global të fëmijëve që nuk shkollohen kishte rënë në 54%; 10% e vajzave të moshës shkollore fillore nuk ndiqnin shkollën, krahasuar me 8% të djemve. Megjithatë, kjo mesatare globale maskon dallime të konsiderueshme në nivel rajonal dhe vendor, thekson Unesco në një artikull të fundit.

Vajzat në moshën shkollore kanë një disavantazh në shumicën e rajoneve, me përjashtim të Amerikës Latine dhe Karaibeve, të Evropës dhe të Amerikës Veriore, ku djemtë kanë më shumë gjasa të braktisin shkollën. Afrika Sub-Sahariane është rajoni me pabarazitë më të mëdha gjinore. Këtu, vajzat përbëjnë 56% të të gjithë fëmijëve jashtë shkollës dhe 53% të të gjithë adoleshentëve jashtë shkollës.

Në Azinë Qendrore, Evropën dhe Amerikën e Veriut, Amerikën Latine dhe Karaibe, nga ana tjetër, vajzat përbëjnë më pak se gjysmën e të gjithë fëmijëve jashtë shkollës.

Në përgjithësi, normat dhe numrat jashtë shkollës kanë tendencë të rriten me nivele më të larta të arsimit. Në nivel global, 1 nga 11 fëmijët e moshës shkollore, 1 nga 6 adoleshentë të moshës së mesme të ulët dhe 1 nga 3 të rinj të moshës së shkollës së mesme nuk janë në shkollë.

Në Shqipëri, që vihet re i njëjti trend europian, 4 % e vajzave nuk ndjekin studimet fillore.

Afrika Sub-Sahariane ka shkallën më të lartë të fëmijëve jashtë shkollës, me më shumë se një në pesë fëmijë të moshës fillore (24% e të gjitha vajzave dhe 18% e të gjithë djemve) që nuk janë në shkollë. Në Afrikën Veriore dhe Azinë Perëndimore, 12% e vajzave janë jashtë shkollës, krahasuar me 10% të djemve. 

Në nivelin global, normat jashtë-shkollore të meshkujve dhe të femrave janë gati identike, por kjo mesatare fsheh dallimet në mes të rajoneve. Në Afrikën Veriore dhe Azinë Perëndimore, 16% e vajzave adoleshente mbeten të përjashtuara nga arsimi në krahasim me 11% të djemve. Në Afrikën subsahariane, shkalla e femrave është 39% krahasuar me 35% për meshkujt. Në një masë më të vogël, djemtë adoleshentë përballen me një disavantazh në Amerikën Latine dhe Karaibet, Azinë Jugore dhe Evropën dhe Amerikën Veriore. Oqeania dhe Azia Lindore dhe Jug-Lindore janë më të afërta me barazinë për këtë grupmoshë.

Në total, 139 milionë të rinj të moshës së shkollës së mesme nuk ishin në shkollë në vitin 2016, 15 milionë më shumë se numri i kombinuar i fëmijëve jashtë moshës shkollore dhe adoleshentëve të moshës fillore dhe të ulët të shkollës së mesme. Nga këto, 67 milionë jetojnë në Azinë Jugore, 36 milionë në Afrikën sub-Sahariane, 16 milionë në Azinë Lindore dhe Juglindore, 9 milionë në Afrikën Veriore dhe Azinë Perëndimore dhe 7 milion në Amerikën Latine dhe Karaibe./Monitor