Vendosni fjalën kyçe....

“Ndërpritet mandati 4-vjeçar i kryetarëve aktualë të degëve të partisë”- Zbardhen ndryshimet në statutin e PS-së


Zbardhen ndryshimet në statutin e Partisë Socialiste. Në vendimin e publikuar nga “Balkanweb”, thuhet se PS ka vendosur të ndërpresë mandatin 4-vjeçar të kryetarëve aktualë të degëve të partive.

Po ashtu, Kongresi i Partisë Socialiste do të mbahet në datën 9 prill.

Ndryshimet në statut janë diktuar si domosdoshmëri e riorganizimit të Partisë pas fitores në zgjedhjet e 25 prillit.

VENDIMI I PLOTË

PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË
KONGRESI I PARTISË SOCIALISTE
Projekt
V E N D I M
Nr_____, datë 09.04.2022

Mbështetur në nenin 32 të Statutit të Partisë;
Për të përmirësuar dhe për të bërë më efektiv drejtimin e strukturave të partisë në nivel vendor;
Për t’i hapur rrugë implementimit të ndryshimeve në organizimin e strukturës së drejtimit në nivel bashkie, sipas kërkesave të parashikuara në nenet 26 dhe 27 të Statutit që miratoi ky Kongres;

Për të përmbyllur gjithë procesin zgjedhor në strukturat vendore të partisë dhe për të përsosur veprimin organizativ, politik dhe elektoral të tyre;
Me propozim të Kryesisë së Partisë dhe të Asamblesë Kombëtare,
Kongresi i Partisë;

V E N D O S I:
1. Të ndërpresë mandatin 4 vjeçar të kryetarëve aktualë të partisë të bashkive;

 

  1. Zgjedhja e drejtuesve të rinj të partisë në bashki të bëhet në përputhje me kërkesat e neneve 26 dhe 27 të Statutit dhe të Librit të Rregullave të Partisë;
  2. Brenda datës 30.04.2022, Asambleja Kombëtare e Partisë të miratojë rregullat, procedurat, kriteret për organizimin e procesit të zgjedhjes për strukturat vendore të partisë si pjesë e Librit të Rregullave me ndryshimet e reja në Statut;
  3. Procesi i zgjedhjes së strukturave drejtuese të partisë në çdo bashki do të zhvillohet në periudhën 1 Maj – 15 Qershor 2022;
  4. Kryetarët aktualë të partisë së bashkive do ushtrojnë detyrat e tyre deri në zgjedhjen e kryetarëve të rinj;
  5. Ngarkohet Kryesia e Partisë dhe Sekretariati ekzekutiv për zbatimin e këtij vendimi.

KONGRESI I PARTISË