Vendosni fjalën kyçe....

Shqipëria shpenzon 0.8% të PBB-së për mbrojtjen, si krahasohet me shtetet e Europës


Shqipëria shpenzoi 13.3 miliardë lekë për mbrojtjen në vitin 2019, ose rreth 108 milionë euro, niveli më i lartë që nga viti 2007, kur Banka e Shqipërisë raporton të dhënat e shpenzimeve buxhetore sipas klasifikimit funksional.

Në vitin 2020, kur vendi ishte në emergjencën e pandemisë, këto shpenzime ranë me 5%.

Për mbrojtjen, angazhohen fonde që variojnë midis 2.3 deri në 3% të totalit të shpenzimeve buxhetore. Ndërsa në raport me prodhimin e brendshëm bruto (PBB- vlera e mallrave dhe shërbimeve përfundimtare që prodhohen nga ekonomia në një periudhë kohore të caktuar), kjo shifër ishte sa 0.8% e PBB-së.

Por, si krahasohen shpenzimet për mbrojtjen në krahasim me vendet e tjera të Europës. Eurostat ka publikuar të dhëna të ngjashme për vendet e Bashkimit Europian.

Në vitin 2019, shpenzimet e qeverisë së përgjithshme të Shteteve Anëtare të BE -së për mbrojtjen arritën në 168.5 miliardë euro, që përfaqësojnë 2.6% të shpenzimeve totale të qeverisë së përgjithshme. Kjo është e barabartë me 1.2% të PBB -së, 0.4 pikë përqindje më e lartë sesa Shqipëria.

Vendi ynë shpenzon më shumë për mbrojtjen në raport me PBB-në, vetëm se Islanda, Irlanda, Luksemburgu, Austria, Malta.

Për Bashkimin Europian, që nga viti 2014, pesha e shpenzimeve të mbrojtjes në shpenzimet totale të qeverisë u rrit pak, ndërsa përqindja e PBB -së mbeti e qëndrueshme në 1.2% të PBB -së.

Raporti më i lartë i shpenzimeve të qeverisë për mbrojtjen ndaj PBB -së në Estoni, më i ulëti në Irlandë.

Në vitin 2019, raporti i shpenzimeve të qeverisë së përgjithshme për mbrojtjen ndaj PBB -së ndryshonte midis shteteve anëtare të BE -së nga 0.2% në Irlandë dhe 0.4% në Luksemburg në 2.0% në Greqi dhe 2.1% në Estoni. Italia shpenzon 1.3% të PBB-së.

VINI RE: Ky material është pronësi intelektuale e Monitor