Vendosni fjalën kyçe....

Qeveria sebe paraqet propozimin për shpërndarjen e Kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve


Qeveria e Serbisë i ka dërguar Presidentit të Republikës propozim të arsyetuar për shpërndarjen e Kuvendit Popullor dhe shpalljen e zgjedhjeve për deputetë.

Mbajtja e zgjedhjeve të reja parlamentare në rrethanat ekzistuese do të siguronte një shkallë më të lartë të demokracisë, duke reduktuar tensionet e krijuara midis opsioneve kundërshtare në shoqëri, duke refuzuar ekskluzivitetin dhe gjuhën e urrejtjes dhe duke afirmuar të drejtën për të shprehur lirisht mendime dhe pikëpamje për çështje të caktuara politike, ekonomike dhe të tjera. përfshirë edhe afirmimin e mëtejmë të vlerave evropiane, njoftoi Qeveria e Serbisë, raporton Politika.rs..

Në propozimin për shpërndarjen e parlamentit, ndër të tjera thuhet se kohët e fundit ka pasur kërkesa nga një pjesë e opinionit për shpalljen e zgjedhjeve të reja, të jashtëzakonshme për deputetë dhe se më 11 shtator 2023, një pjesë e Partitë politike opozitare i paraqitën një kërkesë të tillë Presidentit të Republikës. 

Qeveria, duke u nisur në radhë të parë nga kjo kërkesë, mbajti qëndrimin se zbatimi i procesit zgjedhor, si një nga postulatet bazë të një shoqërie demokratike, do të ishte një mundësi e mirë për të rishikuar fuqinë politike të argumenteve, performancave dhe planeve të kaluara. të gjithë aktorët e skenës politike dhe t’u mundësohet qytetarëve të shprehin lirisht vullnetin e tyre në cilin drejtim duhet të lëvizë Republika e Serbisë.

Qeveria e Serbisë në seancë ka marrë vendime edhe për shpërndarjen e Kuvendit të qytetit të Beogradit dhe themelimin e Organit të Përkohshëm të Qytetit të Beogradit dhe të njëjtat vendime janë marrë edhe për 64 qytete të tjera dhe pushtete lokale në Serbi.