Vendosni fjalën kyçe....

FMN-ja kërkon transparencë për fondet e rindërtimit dhe pandemisë


Bordi Ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) përfundoi konsultimin e Nenit IV  me Shqipërinë.

Pas përfundimit të konsultimit, Bordi publikoi një deklaratë për shtyp ku theksuan nevojën për nisjen e konsolidimit fiskal bazuar në të ardhurat të mbështetura në një Strategji të shëndoshë.

Gjithashtu vëzhguesit theksuan se shpenzimet me efikasitet të ulët duhet të reduktohen dhe mbështetja fiskale të kalojë atje ku ka më shumë nevojë.

Bordi vuri theksin te adresimi i mangësive në menaxhimin e investimeve publike duke përfshirë PPP-të.

Drejtorët e FMN-së kërkuar që të zbatohen menjëherë masat e transparencës dhe llogaridhënies për shpenzimet emergjente dhe t’i nënshtrojnë fondet e rindërtimit në kontrollet e duhura të menaxhimit financiar publik.

Drejtorët theksuan nevojën për të nisur një konsolidim fiskal të besueshëm të bazuar në të ardhura, të mbështetur nga një Strategji e shëndoshë Afatmesme e të Ardhurave në përputhje me rekomandimet e stafit. Ata theksuan se shpenzimet me efikasitet të ulët duhet të reduktohen dhe mbështetja fiskale duhet të synojë më mirë ata që kanë më shumë nevojë. Drejtorët theksuan më tej rëndësinë e forcimit të cilësisë dhe transparencës së shpenzimeve publike. Do të jetë kritike për të adresuar mangësitë në menaxhimin e investimeve publike, duke përfshirë partneritetin publik-privat, dhe për të forcuar besueshmërinë e buxhetit dhe kornizës fiskale. Nevojiten gjithashtu përpjekje më të bashkërenduara për të monitoruar dhe menaxhuar rreziqet fiskale në rritje. Drejtorët u kërkuan autoriteteve që të zbatojnë menjëherë masat e transparencës dhe llogaridhënies për shpenzimet emergjente dhe t’i nënshtrojnë fondet e rindërtimit në kontrollet e duhura të menaxhimit financiar publik”-vihet re në deklaratën e FMN-së.