Vendosni fjalën kyçe....

Drejtoria e Transportit nis verifikimin e xhamave të zinj, serviset që i ofrojnë duhet të dorëzojnë certifikatat brenda vitit


 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor (DPSHTRR)ka njoftuar se do nisë verifikimin e përdorimit të xhamave të zinj te automjetet.

Sipas DPSHTRR nga verifikimi ka rezultuar se subjektet që japin xhama të zinj kanë lëshuar certifikata të prodhuesit që kanë qenë afër afatit të përfundimit të vlefshmërisë.

Për këtë subjektet duhet të paraqitin dokumentacionin online brenda këtij viti.

DPSHTRR, në kuadër të zbatimit sa më korrekt të kuadrit ligjor, ka nisur verifikimin e dosjeve të mjeteve që aktualisht janë të pajisur me certifikatë miratimi të errësimit të xhamave të autoveturave. Nga verifikimi ka rezultuar se nga subjektet, për të njëjtin shërbim, janë lëshuar certifikata ISO të prodhuesit të cilat kanë qenë afër afatit të përfundimit të vlefshmërisë, apo nuk kanë të pasqyruar siç duhet numrin e certifikimit sipas trupës akredituese që e ka lëshuar.

Sa më sipër, dokumentacioni përkatës (certifikata e errësimit të xhamave nga prodhuesi) duhet të përcillet përmes Formularit të Deklarimit të Subjekteve brenda datës 31 dhjetor 2021, në linkun: https://ëëë.dpshtrr.al/promovo-biznesin-tend-subjekt-i…

Mosrespektimi i këtij afati, sjell heqjen nga lista e subjekteve të licencuara që ofrojnë shërbimin e errësimit të xhamave të autoveturave. Gjithashtu, është e rëndësishme që kjo certifikatë të përkojë me markën e filmit të deklaruar nga subjekti.

DPSHTRR ju bën me dije se praktika të tilla do të jenë objekt verifikimi nga Task Forca e Transportit Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale.