Vendosni fjalën kyçe....

KLGJ emëron 15 magjistratët e rinj në sistemin gjyqësor


Këshilli i Lartë Gjyqësor ka emëruar 15 magjistratë në detyrën e gjyqtarit kandidatët të cilët përfunduan shkollën e magjistraturës për periudhën 2018-2019.

Gjyqtarët e emëruar nga Këshilli i Lartë Gjyqësorë, janë si më poshtë vijon:

 1.     Znj. Erlanda Agaj;
 2.     Z. Marko Boshku;
 3.     Znj. Elisabeta Gjoni;
 4.     Z. Klejda Çapja;
 5.     Z. Artur Prenga;
 6.     Z. Mirjan Mustafaj;
 7.     Znj. Kostandina Kuro;
 8.     Znj. Iva Zemani;
 9.     Znj. Enisa Shahini;
 10.            Znj. Ema Shaholli;
 11.            Z. Shkëlzen Liçaj;
 12.            Z. Xhevdet Lika;
 13.            Z. Ligoraq Toshi;
 14.            Z. Hazbi Balliu;
 15.            Z. Florin Demollari.

Më tej, Këshilli, bazuar në propozimin e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, vendosi që gjyqtari Osman Aliu, të përfitoi pagën për të gjithë kohën e pezullimit nga detyra. Gjithashtu, Këshilli vendosi deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për shkak të dorëheqjes nga detyra, të tre gjyqtarëve, përkatësisht të {…}, {…}dhe {…}.

Në përfundim të kësaj mbledhjeje, KLGJ vendosi kualifikimin e dy kandidatëve për në formimin fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020, duke përmbyllur kështu procesin e hetimeve të thelluara për këta kandidat.