Vendosni fjalën kyçe....

Ngadalësohet ekonomia, ulen të ardhurat në buxhet


Në 3 muajt e parë të vitit strukturat e tatimeve dhe doganave kanë mbledhur 72.2 miliardë Lekë në buxhetin e shtetit, duke tkurrur të ardhurat që pritej të vileshin me 2.4 miliardë Lekë.

Sipas treguesve fiskalë të publikuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, rezulton se rënien më të madhe e ka pasur tatimi mbi vlerën e shtuar, i cili krahasuar me parashikimet rezulton 2.1 miliardë Lekë më pak, ndërsa me të njëjtin tremujor të një viti më parë, arkëtimi është rritur me 550 milionë Lekë.

Rënie të ndjeshme kanë pësuar edhe të ardhurat që vijnë nga taksat kombëtare, ato janë ulur me 1 miliard Lekë krahasuar me planin dhe 1.2 miliardë më pak nëse krahasohen më një vit më parë. Vetëm tatimi mbi fitimin dhe akcizat kanë rezultuar me një rritje të realizimit të tyre, shkruan Tv Klan.

Situata në buxhet, nuk duket se është në ditët e saj më të mira edhe nëse shihet në shpenzimet që ka bërë qeveria. Zëri kryesor i arkës së shtetit, investimet publike, në tre muaj kanë ezauruar vetëm 10% të fondeve totale, të cilat i korrespodojnë një vlere prej 9 miliardë Lekësh nga 90.6 miliardë që është totali vjetor i shpenzimeve për vepra publike.

Vetë Fondi Monetar Ndërkombëtar por edhe Banka e Shqipërisë kanë parashikuar një tkurrje të ekonomisë në këtë periudhë për shkaqe rajonale siç është kriza në vendin fqinjë Italinë, por edhe arsye të brendshme, situata ekonomike më e ngadaltë ka prekur në këtë periudhë edhe buxhetin e shtetit.