Vendosni fjalën kyçe....

KLSH kallëzon në SPAK 9 zyrtarë të Bashkisë së Tropojës: Kanë shkelur barazinë në tendera


Gjimnazi “Asim Vokshi” dhe njoftimi i KLSH-së

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kallëzuar sot në SPAK, 9 zyrtarë të Bashkisë të Tropojës. Sikurse bëhet me dije në njoftimin e KLSH-së, zyrtarët në fjalë akuzohen se kanë kryer shkelje të barazisë në tendera.

Bëhet fjalë për një tender për palestër e terrene sportive në Shkollën Asim Vokshi dhe sisteme të jashtme në Gjimnazin “Asim Vokshi”.

NJOFTIMI I KLSH-së

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në kuadër të angazhimit në luftën pa kompromis kundër korrupsionit, ka konstatuar gjatë veprimtarisë së tij audituese shkelje të cilat përbëjnë konsumim të elementeve të veprës penale nga nëntë funksionarë të Bashkisë Tropojë.

Nga auditimi “Financiar dhe i Përputhshmërisë” i ushtruar në Bashkinë Tropojë, KLSH ka konstatuar:
– Shkelje të barazisë në tendera, nga anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, për procedurën e prokurimit me objekt: “Shkolla Asim Vokshi- palestër dhe terrene sportive dhe sistemime të jashtme në gjimnazin “Asim Vokshi”.
Në lidhje me këto shkelje, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kallëzuar në SPAK tre funksionarë të Bashkisë Tropojë, anëtarë të KVO-së, për veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga neni 258 i Kodit Penal, si dhe
-Veprime apo mosveprime të gjashtë funksionarëve të Bashkisë Tropojë, anëtarë të njësisë se prokurimit dhe komisionit të vlerësimit të ofertave, për procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i pesë segmenteve rrugore fshati Gri, Bujan, Cërrnicë” të cilat në tërësinë e tyre përmbajnë elementë të veprës penale “Shpërdorim detyre”, parashikuar në nenin 248 të Kodit Penal. Në lidhje me shkeljet e konstatuara, KLSH ka depozituar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tropojë kallëzim penal për personat e sipërcituar.