Vendosni fjalën kyçe....

KPA konfirmon në detyrë gjyqtaren e Apelit në Tiranë, Valdete Hoxha


Konfirmohet në detyrë gjyqtarja e Apeli të Tiranës, Valdete Hoxha. Vendimi është dhënë sot nga Kolegji i Posaçëm i Apelit.

Trupi gjykues ishte i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë.

Ankimi në KPA kundrejt gjyqtares Hoxha u soll në Kolegj në gusht të vitit të kaluar, pasi ata e vlerësimin vlerësimin e KPK jo të drejtë pas hetimi jo të plotë dhe shterues administrativ. Megjithatë KPA gjykoi që gjyqtarja Hoxha ka kaluar me sukses në të treja shtyllat e vlerësimit në procesin e vettingu

NJOFTIMI I KPA-së
Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.42/2020, datë 30.09.2020, që lidhet me ankimin e Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 269, datë 01.07.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Valdete Hoxha.

Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me shumicë votash, vendosi:
1.Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 269, datë 01.07.2020, që i përket subjektit të rivlerësimit Valdete Hoxha.
2.Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.