Vendosni fjalën kyçe....

Qeveria liron nga detyra drejtorin e AKU-së zëvendësohet nga një grua


Me vendin të Këshillit të Ministrave të marrë në mbledhjen e sotme është liruar nga detyra drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Bledar Skënderi.

Drejtimin e AKU-së do e marrë një grua. Me propozim të Ministres së Bujqësisë në krye të AKU-së do jetë Jeta Deda.

V E N D I M
PËR

LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË AUTORITETIT KOMBËTAR TË USHQIMIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 65, të ligjit nr.9863, datë 28.1.2008, “Për ushqimin”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

  1. Z. Bledar Skënderi, drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, lirohet nga kjo detyrë.
  2. Znj. Jeta Deda emërohet drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ARBEN AHMETAJ