Vendosni fjalën kyçe....

“Rregullat Covid-19 u keqkuptuan” – Ekspertët pretendojnë shkeljen e ligjeve ndërkombëtare gjatë pandemisë


Sipas një hulumtimi të ri nga një ekip prej 13 ekspertësh globalë të së drejtës shëndetësore, shumica e vendeve kanë shkelur ligjin ndërkombëtar gjatë pandemisë së koronavirusit, duke theksuar nevojën për një reformë të madhe.

Në një rishikim të politikës ndërkombëtare të shëndetit publik të nisur nga Laboratori Global i Strategjisë (GSL) në Universitetin e Jorkut në 2019, studiuesit gjetën raste të shumta në të cilat vendet kishin prishur marrëveshjet ndërkombëtare.

Në epokën para Covid-19, ekspertët kishin filluar të analizonin atë që vendet lejohen ligjërisht të bëjnë me njëri-tjetrin gjatë krizave të shëndetit publik, të tilla si shpërthimet e Ebolas dhe SARS-it, në përputhje me Rregulloret Ndërkombëtare të Shëndetit (IHR) që lidhin ligjërisht 196 vendet.

Këto rregullore rregullojnë reagimin e përgjithshëm ndaj krizave të shëndetit publik, përfshirë parandalimin dhe zbulimin e patogjenëve.

Më konkretisht, neni 43 i IHR-së rregullon masa shtesë shëndetësore që vendet mund të miratojnë ligjërisht, ndërsa neni 44 mbulon detyrat ligjore të vendeve ndaj njëri-tjetrit në kohë krizash ndërkombëtare shëndetësore, veçanërisht në fushat e bashkëpunimit dhe ndihmës.

Gjetjet e rishikimit të GSL u botuan në Rishikimin e Ligjit të Organizatave Ndërkombëtare.

“Shumë vende kanë marrë masa jashtë rregullave, si në të kaluarën dhe tani gjatë shpërthimit të koronavirusit, të cilat tregojnë se dispozitat brenda Nenit 43 të Rregullores Ndërkombëtare të Shëndetit nuk janë kuptuar mirë dhe mbase nuk janë të përshtatshme për këtë qëllim.” – thotë Roojin Habibi, autori kryesor mbi deklaratën e konsensusit që interpreton nenin 43 të IHR.

Neni 43 thotë se kombet lejohen të marrin masa shtesë dhe proporcionale shëndetësore përballë emergjencave të shëndetit publik, vetëm kur ato përputhen me urdhëresat mbizotëruese të të drejtave të njeriut dhe mbështeten nga prova të mjaftueshme shkencore.