Vendosni fjalën kyçe....

Apeli merr në shyqrtim kërkesën e PD-së për ndryshimet në statut në Kuvendin e 17 korrikut 2021


Gjykata e Apelit në Tiranë ka marrë në shqyrtim kërkesën e PD-së për regjistrimin e ndryshimeve në statut të dala nga Kuvendi i 17 korrikut 2021.

Kërkesa është bërë nga Sekretari i Përgjithshëm Bardhi i cili kërkon pasqyrimin e këtyre ndryshimeve.

Disa javë më parë, gjykata njohur ndryshimet në statut të bëra në Kuvendin e 11 dhjetorit të organizuar nga Komisionit për Rithemelimin e PD-së. Kreu i komanduar i PD-së Alibeaj e ka ankimuar këtë vendim në gjykatë duke thënë se është i paligjshëm.

Njoftimi i gjykatës

“Duke marrë parasysh interesimin e shtuar të mediave, shtypit të shkruar dhe atij on line, si edhe në përgjithësi opinionit publik, informojmë sa vijon:

Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë u shqyrtua kërkesa me Nr. 214 Akti, datë 13.12.2021, me kërkuese: Partia Demokratike e Shqipërisë, përfaqësuar nga Sekretari i Përgjithshëm z. Gazment Bardhi; me objekt: Pasqyrimin e ndryshimeve të Statutit të Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe të organeve të reja të zgjedhura në Kuvendin Kombëtar të datës 17.7.2021, e gjykuar nga gjyqtare znj. Blerina Muça, për të cilën kjo gjykatë ka dhënë vendimin nr. 2, datë 18.03.2022 dhe ka vendosur: “1. Pranimin e kerkeses se pales kerkuese Partia Domokratike e Shqiperise. 2. Depozitimin e satutit dhe vendimeve te dala nga Kuvendi Kombetar i Partise Demokartike te Shqiperise e dates 17.07.2021. 3. Kunder ketij vendimi mund te behet ankim sipas ligjit.”

Kundër këtij vendimi ka paraqitur ankim vetë pala kërkuese Partia Demokratike e Shqipërisë.

Sot në datën 12.04.2022, është dërguar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, pranë Gjykatës së Apelit Tiranë ankimi i mësipërm.

Shorti për caktimin e relatorit të çështjes, do të hidhet po sot, në datën 12.04.2022, ora 14:30.

Publiku do të informohet në vijim për të gjitha aspektet procedurale.”