Vendosni fjalën kyçe....

‘Seksi e gjinia s’janë e njëjta gjë’ – Studentët e mjekësisë në universitetin amerikan morën leksione mbi shumëllojshmërinë – FOX


Studentët e vitit të parë në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit të Indianës po u nënshtrohen mësimeve DEI (Diversiteti, Barazia e Përfshirja.) të shumëllojshmërisë, barazisë dhe përfshirjes si pjesë e një klase bazë të Strukturës Njerëzore, sipas dokumenteve të marra nga Fox News Digital.

Nxënësit në klasë marrin një mësim ‘abetare për seksin dhe gjininë’ që përfshin udhëzime se gjinia është një ‘konstrukt social’, se seksi dhe gjinia nuk janë e njëjta gjë dhe se si të jesh një profesionist i kujdesit shëndetësor ‘më gjithëpërfshirës’ kur bëhet fjalë për ‘pacientët e ndryshëm gjinorë’.

Një prezantim në PowerPoint (Indiana-Med-School-PowerPoint) për klasën parashtron objektivat e të mësuarit për studentët, duke përfshirë se ata do ‘krahasojnë ermat seksi dhe gjinia’, se seksi dhe gjinia nuk janë konstruksione binare, si të përdoret ‘terminologjia gjithëpërfshirëse’ në lidhje me anatominë e pacientët, dhe si të kuptojmë se përdorimi i ‘terminologjisë gjithëpërfshirëse’ do ‘ndikojë pozitivisht në kujdesin shëndetësor të të gjithë individëve’.

Prezantimi mëson se ‘jo të gjithë përshtaten me gjininë e binarizuar të vendosur si mashkull/femër’, dhe se ka prova që sugjerojnë ekzistencën e ‘një bazë biologjike’ për identitetin gjinor të dikujt, të ndarë nga seksi i tyre.

Ai gjithashtu i referohet ‘burri’ dhe ‘gruas’ si ‘lloje të zakonshme gjinore’, por shton, ‘Këto janë thjeshtime të tepërta dhe të dyja ekzistojnë në një vazhdimësi’.

Klasa duket të jetë pjesë e një tendence në rritje në të gjithë vendin që disa mjekë e kanë kritikuar se i vendosin çështjet sociale mbi studimin aktual të mjekësisë brenda një kurrikule të shkollës mjekësore.

Një ekspert mjekësor i tha Fox News Digital në dhjetor se terreni i fituar nga politikat e DEI në shkollat ​​mjekësore përbën një rrezik serioz për cilësinë e kujdesit që pacientët mund të merrnin në të ardhmen.

Fox News Digital kontaktoi Universitetin e Indianës për koment, por nuk mori një përgjigje.