Vendosni fjalën kyçe....

Bizneset rrezikojnë të paguajnë rreth 2 milionë euro gjoba, nuk aplikuan për ndihmën e punonjësve


Janë rreth 5 mijë punonjës, të cilët do të marrin direkt ndihmën financiare prej 40 mijë lekësh nga paketa e dytë, pasi punëdhënësit nuk kishin aplikuar në sistem për ta.

Lista u publikua nga Drejtoria e Tatimeve, e cila njoftoi dhe procedurat që duhet të ndjekin këta individë për të marrë pagën.

Në listë ka shumë punonjës të huaj (referuar emrave), pjesa më e madhe e të cilëve janë shtetas turq, apo italianë.

Por, bizneset që nuk kanë aplikuar për punonjësit e tyre rrezikojnë që të ngarkohen me gjoba. Vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton se për punëdhënësit që nuk aplikojnë është e parashikuar një masë administrative, sipas të cilës “Moskryerja e aplikimit nga ana e subjektit të të punësuarit apo ish-të punësuarit që plotëson kushtet për të përfituar ndihmën financiare, gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore të shpallur si pasojë e COVID-19, dënohet me gjobë në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë. Masa administrative u vendos, pasi u konstatua se shumë punëdhënës nuk po aplikonin për ndihmën financiare të punonjësve të tyre.

Gjoba është 50 mijë lekë, për çdo punonjës. Si rrjedhojë, bizneset rrezikojnë të ngarkohen në total për rreth 5 mijë mo aplikime me gjoba rreth 250 milionë lekë, ose mbi 2 milionë euro.

Gjithsesi, drejtoresha e tatimeve Delina Ibrahimaj, ka pohuar në një intervistë të mëparshme për Monitor se gjobat nuk do të jenë automatike, por do të verifikohen rast pas rasti. “Pas përfundimit të afatit do të marrim në shqyrtim të gjithë listën e bizneseve dhe do të vendosim penalitetet aty ku gjykojmë që nuk ka pasur aplikime pa një arsye të fortë. Megjithatë dhe këto gjoba pas të gjithë procedurave të legjislacionit në fuqi tatimpaguesit do të kenë të drejtë të ankohen për një afat 30 ditor”.

Në mënyrë që t’i shpëtonin gjobës, bizneset duhet të plotësonin deri në 5 qershor formularin e ankesës, brenda datë 05 Qershor 2020, dhe ta ngarkojë atë në menunë ‘’Çështjet e Mia’’, në llogarinë në e-filing. Ndërsa të gjithë tatimpaguesit të cilët i kanë trajtuar me pagë të plotë të punësuarit apo ish-të punësuarit e tyre, nuk do jenë subjekt i këtij penaliteti.

Nga paketa e dytë, që u dha për pjesën më të madhe të biznesit të vogël (përveç atyre që përfituan nga paga 26 mijë lekë për 3 muaj dhe rreth 8 mijë profesioneve të lira që u përjashtuan fare), përfituan dhe punonjësit e biznesit të madh që janë larguar nga puna nga data 10 mars deri në 17 maj. Pas zgjerimit të datave të largimit (fillimisht ishin nga 12 marsi deri në 10 prill), listës iu shtuan dhe rreth 30 mijë përfitues, duke e çuar numrin e pritshëm në total në 210 mijë.

Deri në 2 qershor, të dhënat e fundit të përditësuara nga financat, këtë pagesë prej 40 mijë lekësh e kanë përfituar rreth 130 mijë individë, për një fond të disbursuar prej 5.2 miliardë lekësh.

Ndërsa nga paketa e parë (26 mijë lekë për 3 muaj radhazi), që e morën bizneset e mbyllura me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë kanë përfituar gjithsej rreth 64 mijë individë, që kanë marrë këstin e parë dhe të dytë, ndërsa i treti është në proces.

VINI RE: Ky artikull është pronë intelektuale e Monitor.al


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *