Vendosni fjalën kyçe....

Studentët letër Nikollës: Afat deri nesër për plotësimin e 4 kërkesave


Këshillat Studentorë të Univesiteteve Publikë i janë drejtuar Ministrisë së Arsimit dhe Sportit më një letër ku kërkojnë plotësimi e kërkesave të tyre të cilat i kanë detyruar ata të dalin në protestë disa ditë me rradhë.

Studentët i kanë lënë afat deri ditën e nesërme ministrisë për plotësimin e kërkesave të tyre.

Në letrën drejtuar Ministrisë studentët kërkojnë:

  1. Shfuqizimi i VKM nr 288 pika numër 4 e cila citon si më poshtë: Studenti, i cilësuar në bazë të rregullores së institucionit të arsimit të lartë publik si përsëritës në një lëndë apo në shumë lëndë dhe vijon studimet në vitin pasardhës, i nënshtrohet tarifës së shkollimit për kredit për detyrimet apo lëndët përsëritëse, si dhe tarifës vjetore të shkollimit të vitit akademik në të cilin vazhdon studimet.
  2. Mbështetur në nenin 99 mbi Keshillet studentore, Ligji i Arsimit të lartë pika 2 kërkojmë që Bordi i Administrimit të IAL-ve të ketë numër të barabartë votash si nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe IAL-te, dhe të shtohet një përfaqësues në këtë bord nga studentët.
  3. Përmiresimi i kushteve të konvikteve.
  4. Përgjysmimi i tarifës së studimit mbështetur në nenin 99 pika 5 (Ligji i arsimit të Lartë)

Afati i kthimit të përgjigjes ndaj kërkesës sonë është ora 16:00 datë 06.12.2018

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *