Vendosni fjalën kyçe....

Shkencëtarët e laboratorit të Wuhan-it konfirmojnë se Covid-19 vret qelizat T ashtu si HIV


Së fundmi është publikuar një punim shkencor mbi virusin Covid-19. Punimi nuk u shkrua nga një grup shkencëtarësh të rastësishëm, por përkundrazi u shkrua nga studiues nga Instituti i Virologjisë në Wuhan, duke përfshirë Shi Zheng-Li.

Fillimisht punimi u dorëzua në shtator 2021 dhe u rishikua në janar 2022, përpara se të publikohej përfundimisht më 11 mars 2022.

Studimi pretendon si më poshtë:

Shumë pacientë që kishin Sars-Cov-2 të rëndë kishin ‘limfopeni’, domethënë varfërim të të gjitha qelizave të rëndësishme të limfociteve T imune.

Ky varfërim u shkaktua nga vetëvrasja qelizore (apoptoza) e qelizave T pas infeksionit.

Në organizimet eksperimentale që përfshinin infektimin e linjave qelizore laboratorike të qelizave T njerëzore, virusi Sars-Cov-2 ishte në gjendje të depërtonte dhe të infektonte qelizat T.

Ky tropizëm (tërheqje ndaj) qelizave T dhe aftësia për t’i infektuar ato nuk kishte lidhje me mënyrën e zakonshme se si Sars-Cov-2 infekton qelizat e tjera, si qelizat e mushkërive, që shprehin receptorët ACE2 dhe TMPRSS2, sepse qelizat T nuk i kanë ata receptorë.

Infeksioni i qelizave T ndodh nëpërmjet ‘LFA-1, proteina që shprehet ekskluzivisht në leukocite të shumta’.

Rezulton se proteina gp120 e HIV-it është ajo që ‘Aktivizon LFA-1 në limfocitet T CD4 dhe rrit ndjeshmërinë e qelizave ndaj leukotoksinës që synon LFA-1’.

Proteina gp120 e HIV gjithashtu u transplantua në mënyrë misterioze në Sars-Cov-2.

Për më tepër, proteina gp120 ndodhet në proteinën spike të Sars-Cov-2 dhe proteina spike përdoret në çdo vaksinë të disponueshme Covid-19.

Pra, SARS-CoV-2 shkatërron qelizat T imune ashtu siç bën HIV. Ai gjithashtu ka një insert të transplantuar të HIV-it gp120 dhe është ai insert specifik gp120 që lejon HIV të hyjë në limfocitet nëpërmjet të njëjtit receptor LFA-1. Pra, a është SARS-CoV-2 një HIV i transportuar nga ajri? Dhe a janë injektuar qindra milionë njerëz tani me HIV shumë herë në formën e një vaksine Covid-19?

Le ta shohim këtë më nga afër:

Limfopenia

Limfocitet T janë qeliza që janë përgjegjëse për vrasjen e qelizave të infektuara ose kancerogjene.

Në këtë grafik nga artikulli, mund të shihni rënie dramatike në qelizat T, dhe gjithashtu rënie specifike të mëdha të qelizave CD4 dhe CD8:

Për shembull, fotografia e mësipërme tregon se qelizat CD4 dhe CD8 bien.

Më pas autorët shpjegojnë se si ata kryen teste gjenetike për t’u siguruar që qelizat T infektohen në të vërtetë:

HIV dhe Sars-Cov-2 përdorin gp120 për të hyrë në qelizat T

Mekanizmi primar i SIDA-s është shterimi i qelizave CD4. Për Sars-Cov-2, ne shohim gjithashtu varfërim të qelizave CD4 dhe CD8. Shkenca ka kohë që është përgjigjur se si HIV infekton qelizat T (1991):

Lajmi këtu është se Sars-Cov-2 gjithashtu infekton qelizat T, dhe Sars-Cov-2 gjithashtu ka insertin gp120:

Receptori LFA-1

Për dy vitet e fundit është dëgjuar se si Sars-Cov-2 infekton qelizat që shprehin receptorin ACE-2 dhe proteinën TMPRSS2. Qelizat tona T nuk kanë asnjërën nga këto.

Punimi i Institutit të Virologjisë Wuhan gjeti me lehtësi mekanizmin: receptorët LFA-1.

HIV gjithashtu përdor të njëjtin receptor LFA-1 për të hyrë në limfocite dhe përdor të njëjtën proteinë gp120 për të lehtësuar hyrjen.

Përmbledhje

Nga artikujt e cituar, mund të shohim se –

Covid-19 shkakton limfocitopeni (shterim të limfociteve) në pacientët e jetës reale;

HIV gjithashtu shkakton varfërim të limfociteve;

Si Sars-Cov-2 ashtu edhe HIV përdorin të njëjtin receptor LFA-1 për të hyrë në qelizat T;

HIV përdor proteinën gp120 për t’u lidhur me receptorin LFA-1;

Sars-Cov-2 gjithashtu ka insertin gp120 gjithashtu.

Prandaj, efekti i Sars-Cov-2 dhe HIV në limfocitet është në shumë mënyra i ngjashëm.

VINI RE: Ky material është pronësi intelektuale e Dailyexpose