Vendosni fjalën kyçe....

Televizionet abuzuan me reklamat e fshehta, Krasniqi: Numri i ankesave për 2023-in është rritur me 7.9 për qind


 

Raporti i Autoritetit të Mediave Audiovizive AMA doli në përfundimin se gjatë vitit 2023, televizionet abuzuan me reklamat të fshehta, shkelje etike dhe reklama për medikamentet.

AMA raportoi sot në Komisionin për Edukim dhe Mjete të Informimit Publik raportin 1-vjeçar për vitin 2023.

Kryetarja e AMA-s Armela Krasniqi, tha se është bërë monitorimi i 114 rasteve të transmetimeve audio dhe audiovizive, ku janë konstatuar 49 shkelje, nga këto 55 për qind për reklama të fshehta.

“Gjatë 2023 ka vijuar monitorimi i përmbajtjeve televizive, ku në fokus kanë qenë mbrojtja e fëmijëve gjuha e urrejtjes dhe diskriminimit dhe reklamat. Gjatë 2023 ekipi i monitorimit ka bërë verifikimin e 114 rasteve të transmetimeve audio dhe audiovizive për përputhmërinë e tyre në bazë të kërkesave të ligjit.  Nga ky verifikim janë konstatuar 49 raste shkeljesh sipas tipologjisë: 55% e rasteve reklama të fshehta; 33% shkelje etike dhe mbrojtja e të miturve; 10% reklama mbi shëndetin dhe medikamentet dhe 2% reklama politike.Për 49 shkelje autoriteti ka tërhequr vëmendjen për 48 raste, në një rast është vendosur sanksioni me gjobë”, tha ajo.

Teksa foli mbi ankesat e trajtuara nga Këshilli i Ankesave, Krasniqi u shpreh se numri i tyre për 2023 është rritur me 7.9 për qind krahasuar kjo me një vit më parë.

Ajo bëri me dije se janë paralajmëruar me tërheqje vëmendje në 49.2 për qind të rasteve dhe me sanksion financiar 6 raste.

Shkelja e të drejtave 

Raporti vëren dhe shumë raste të shkeljeve të të drejtave të njeriut apo dhe të fëmijëve.

“Gjatë 2023 kemi pritur dhe trajtuar çdo ankesë të mbërritur. Për 2023 numri i ankesave është rritur në nivelin 7.9 për qind nga viti paraardhës. Nga 390 ankesa të shqyrtuara nga Këshilli i Ankesave, 89 për qind e ankesave janë dërguar nga individë. 4.7 për qind nga shoqëria civile dhe 3 për qind nga studio ligjore dhe 2 për qind nga institucione. 59.5 për qind e tyre ishin për shkelje për të drejta të njeriut 16.4 për qind mbi shkeljen e të drejtave të fëmijëve, ndërsa 3. 6 për qind për komunikimet tregtare në median audio dhe audiovizive. Në kuadrin e administrimit të ankesave Këshilli i ankesave u ka kërkuar paraqitje pretendime në 12. 6 për qind të rasteve, ka paralajmëruar me tërheqje vëmendje në 49.2 për qind të rasteve dhe me sanksion financiar në 6 të tilla  ”, tha ajo.

Prioritet i punës së AMA-s gjatë vitit 2023 ka qenë edhe forcimi i luftës kundër piraterisë televizive, për të parandaluar dhe evituar rastet e ritransmetimit të paautorizuar të eventeve të drejtëpërdrejta, nga subjekte që nuk kanë të drejtë apo marrëveshje transmetimi.